ความรู้
ระบบสัญญาณไฟจราจรทำงานอย่างไร
- Jul 04, 2018 -


traffic lights-3 (1)_副本.jpg

Bunny Small Class: การควบคุมสัญญาณจราจรคือการควบคุมการจราจรของเครือข่ายถนนในเมืองจากเวลาและพื้นที่เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยการรับส่งข้อมูลที่ไม่มีข้อ จำกัด และเป็นระเบียบ ในชุดวิชาวิทยาศาสตร์ยอดนิยมในการควบคุมสัญญาณความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสัญญาณเช่น "โคมไฟแบบเต็มหน้าจอ", "โคมไฟลูกศร" และ "บัสแรก" จะเข้าใจถึงวิธีการพื้นฐานและแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม


ผู้แต่ง: Bunny Sun

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง