ความรู้
ข้อดีในการควบคุมสัญญาณจราจร
- Apr 09, 2018 -

1. เครื่องทั้งหมดมีการออกแบบโมดูลาร์เพื่อการบำรุงรักษาและขยายฟังก์ชันได้ง่าย

2. โหมดมัลติเฟส, โหมดหลายโหมด, ใช้เอง, แฟลชสีเหลืองและโหมดการควบคุมอื่น ๆ เป็นตัวเลือก

3, การใช้มาตรฐานสากลของรถบัสเขตอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

4, ชุดวงจรฮาร์ดแวร์อิสระที่เป็นอิสระตรวจสอบวงจรเพื่อให้มั่นใจในระยะยาวการทำงานที่เชื่อถือได้ของอุปกรณ์

5, ไฟจราจรโดยใช้การป้องกันการรั่วไหล, ป้องกันฟ้าผ่า, การป้องกันการส่งออกลัดวงจร, การป้องกันผลกระทบสูงในปัจจุบัน

6. ตามรูปแบบการตั้งเวลาหรือการควบคุมการเหนี่ยวนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีของไฟจราจร (หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นไฟจราจร LED, สัญญาณไฟจราจร)


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง