ความรู้
การตั้งค่าไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปคืออะไร
- Apr 09, 2018 -

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 5 เมตรพร้อมแหล่งกำเนิดแสง: 9 วัตต์ - 18 วัตต์;

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 6 เมตรมีแหล่งกำเนิดแสง: 18 วัตต์ - 30 วัตต์;

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 7 เมตรมีแหล่งกำเนิดแสง: 30 วัตต์ - 42 วัตต์;

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมตรพร้อมแหล่งกำเนิดแสง: 42 วัตต์ - 60 วัตต์;

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 9 เมตรพร้อมแหล่งกำเนิดแสง: 60 วัตต์ --80 วัตต์;

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 10 เมตรมีแหล่งกำเนิดแสง: 80-100 วัตต์


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง